Dispensation til overdækket pool mv. på Horsens City Camping

Publiceret 29-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af overdækket pool mv. på Horsens City Camping, matr.2qo, Stensballe, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af pool med overdækning, terrasse samt teknikhus.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02583.

Dispensation til overdækket pool mv Horsens City Camping

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent