Dispensation til opsætning af redningskrans inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1k, Holmgårde, Sæby, Grynderup Strand 14, Sæby, 7870 Roslev, i Skive Kommune

Publiceret 30-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af redningskrans som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 20/00256.

Dispensation - redningskrans.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler