Dispensation til opsætning af infopavillon

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af infopavillon på matr.2b, Masnedø, Vordingborg Jorder, Fortvej 8, 4760 Vordingborg, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af informationspavillon. Kystdirektoratet lægger til grund for dispensationen at grundejers tilladelse foreligger, samt at pavillonerne fjernes ved anlægsarbejdets afslutning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03048

Dispensation til opsætning af infopavillon.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent