Dispensation til opsætning af infopavillon

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af infopavillon mellem vejmatrikel 7000 og matr.nr. 3b Nr. Vedby By, Nr. Vedby, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af informationspavillon. Kystdirektoratet lægger til grund for dispensationen at grundejers tilladelse foreligger, samt at pavillonerne fjernes ved anlægsarbejdets afslutning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00003

Dispensation til opsætning af infopavillon.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent