Dispensation til opsætning af cykelchikane

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af cykelchikane på grundejerforeningens østdige, matr.52a Dageløkke By, Humlebæk, Fredensborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af cykelchikanen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02414

Dispensation til opsætning af cykelchikane.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent