Dispensation til opsætning af affaldsø, Langelands kommune

Publiceret 06-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af affaldsø ved sommerhusområde, Houvej 103, Tranekær, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af affaldsøen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02606.

Dispensation affaldsø Houvej 103 Tranekær

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent