Dispensation til opsætning af 3 mobilhomes inden for strandbeskyttelseslinjen på Horsens City Camping (Husodde Strand Camping) - matr. nr. 2qo, Stensballgård Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens i Horsens Kommune

Publiceret 30-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstille 3 mobilhomes på 25 m² plus terrasse på 15 m² i område 2.

Dispensationen træder i stedet for den tidligere meddelt dispensation af 8. maj 2018 til opstilling af 4 hytter i område 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03095.

Dispensation Mobilehomes.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent