Dispensation til ombygning og drivhus på Avernakø på ejendommen matr.5b, Avernakø, Faaborg Jorder i Faaborg-Midtfyn kommune.

Publiceret 15-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, , jf. § 15 til det søgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01563.

Dispensation til ombygning og drivhus på Avernakø.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler