Dispensation til ombygning af FDF spejderhytte

Publiceret 16-01-2020

Dispensation til ombygning af FDF spejderhytte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 309ak Korsør Markjorder, Skovåsen 230, 4220 Korsør i Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ny spejderhytte som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00236

Dispensation til ombygning af FDF spejderhytte.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent