Dispensation til nedrivning og genopførsel af sommerhus

Publiceret 09-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nedrivning og genopførsel af sommerhus på matr.66a, Mesinge, Nordre Skovvænge 64, 5370 Mesinge, Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, og stk.3, nr. 3, jf. § 15, til genopførelse af sommerhus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02928.

Dispensation til nedrivning og genopførsel af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent