Dispensation til nedrivning af udhus og genopførelse af køkken

Publiceret 17-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nedrivning af udhus og genopførelse af køkken ved Restaurant Båringskov gl. Badehotel - matr.52C, Båring By, Asperup, Kystvejen 4, Båring, 5466 Asperup, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nedrivning af udhus og genopførelse af køkken som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03231

Dispensation til nedrivning af udhus og genopførelse af køkken.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent