Dispensation til midlertidigt stenoplag, Rønne, Bornholms Regionskommune

Publiceret 06-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til midlertidigt stenoplag, matr.320a, Rønne Markjorder, Bornholm, Sydhavnsvej 30, 3700 Rønne, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidigt stenoplag – i forbindelse med havneudvidelsen - på areal ved havnen. Dispensationen er tidsbegrænset til 31. december 2020, og området for oplag skal retableres til ”grønt område” efter arbejdets afslutning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03574.

Dispensation til midlertidigt stenoplag, Rønne

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent