Dispensation til midlertidig opstilling af skur/container

Publiceret 08-01-2020

Dispensation til midlertidig opstilling af skur/container inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7o Brejning By, Gauerslund beliggende Brejning Strand 23 i Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af en 20 fods container som skur. Dispensationen er midlertidig i den periode byggeriet pågår. Containerne skal således fjernes når byggeriet er afsluttet, dog senest den 21. november 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00032

Dispensation til midlertidig opstilling af skur - container.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent