Dispensation til midlertidig byggeplads, Gnibenvej 55, Sjællands Odde, Odsherred kommune

Publiceret 07-01-2020

Dispensation til midlertidig byggeplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 33 Yder By, Odden, Gnibenvej 55, 4583 Sjællands Odde, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig byggeplads.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03575.

Dispensation til midlertidig byggeplads Gnibenvej 55, Sjællands Odde

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig