Dispensation til inddragelse af tagetage til beboelse i sommerhuset

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til inddragelse af tagetage til beboelse i sommerhuset - matr.39a, Drejø, Svendborg Jorder, Hestmaevej 10, Drejø, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til inddragelse af overetagen til beboelse som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligt oplys sagsnummer 19/02106

Dispensation til inddragelse af tagetage til beboelse i sommerhuset

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent