Dispensation til genopførsel af sommerhus

Publiceret 13-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af sommerhus, matr.96y, Vesterø By, Vesterø, Hedevej 5, 9940 Læsø, Læsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus, terrasse og mindre skur.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00194

Dispensation til genopførsel af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent