Dispensation til genopførsel af helårshus

Publiceret 07-01-2020

Dispensation til genopførsel af helårshus inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 25a, Strynø By, Strynø i Langeland kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte som beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01589

Dispensation til genopførsel af helårshus.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler