Dispensation til genopførelse og sammenlægning af annekser, Røglevej 12, Frederikssund

Publiceret 08-01-2020

Dispensation til genopførelse og sammenlægning af annekser til sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 17h Kyndby By, Kyndby beliggende Røglevej 12 i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til, efter nedrivning, at genopføre to bygninger indrettet til beboelse, som ét nyt anneks, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01102.

Dispensation til genopførelse af anneks til sommerhus på Røglevej 12 i Frederikssund Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent