Dispensation til genopførelse af toiletbygning i Slagelse Kommune

Publiceret 29-01-2020

Dispensation til genopførelse af toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000l og 20gy, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, Stillinge Strandvej 25, 4200 Slagelse, i Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af toiletbygning.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00419.

Dispensation til genopførelse af toiletbygning.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler