Dispensation til gangsti og opsætning af rækværk på terrasser, Ålbækvej 86, Frederikshavn kommune

Publiceret 29-01-2020

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 19g Råbjerg Ejerlav, Råbjerg beliggende Ålbækvej 86 i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opførelse af en gangsti af træ, samt til opsætning af rækværk på terrasser langs sommerhusets nord- og vestlige side, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00346.

Dispensation til gangsti og rækværk ved sommerhus på Ålbækvej 86 i Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent