Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg og 2 faskiner inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6a, Kobberø By, Gettrup, Kobberøvej 10, 7760 Hurup Thy i Thisted Kommune

Publiceret 31-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nedsivningsanlæg og 2 faskiner som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00325.

Dispensation til nedsivningsanlæg.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler