Dispensation til bibeholdelse af udvidelse af udhus

Publiceret 08-01-2020

Genoptagelse - dispensation til bibeholdelse af udvidelse af udhus på matr. nr. 90k Trelde By, Fredericia Jorder beliggende Trelde Næs Vej 236 i Fredericia Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15 til bibeholdelse af 24 m2 udvidelse af udhus, som ansøgt.
Dispensationen er givet på vilkår, at bygning 4 og 6 i BBR fjernes i deres helhed snarest og senest 1. maj 2020.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/00618

Dispensation til bibeholdelse af udvidelse af udhus.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent