Dispensation til bibeholdelse af udhus, Pallesdamvej 17, Skive kommune

Publiceret 17-01-2020

Dispensation til bibeholdelse af udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 22a Stårup By, Højslev beliggende Pallesdamvej 17 i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af udhus, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00827.

Dispensation til bibeholdelse af brændeskur på Pallesdamvej 17 i Skive Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent