Dispensation til at opføre en pavillon ved helårshus

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre en pavillon ved helårshus på matr.15e Bøstrup By, Ørslevkloster, Hobrovej 56, Virksund, 7840 Højslev, Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af en pavillon til erstatning for et nedrevet skur.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00019

Dispensation til at opføre en pavillon ved helårshus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent