Dispensation til at indrette café, Lisehøjvej 10, 3360 Liseleje

Publiceret 22-01-2020

Dispensation til indrette café, opstille borde-bænkesæt, sandkasse, skilt og skur til opbevaring af skraldespande og kølecontainer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Lisehøjvej 10, 3360 Liseleje, matr. 4c, Melby By, Melby i Halsnæs kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01843.

Dispensation til at indrette café mv

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler