Dispensation til at genopføre strandhus

Publiceret 20-01-2020

Dispensation til at genopføre strandhus på Sydstranden 85 i Kerteminde

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02665

Dispensation til at genopføre strandhus.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler