Dispensation til at etablere stisystem

Publiceret 07-01-2020

Dispensation til at etablere stisystem inden for
strandbeskyttelseslinjen på Mors

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere stien og opsætte informationstavler og pæle som
ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/00766

Dispensation til at etablere stisystem.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler