Dispensation til arealoverførsel, Martofte, Kerteminde kommune

Publiceret 06-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel mellem sommerhuse på matr.1m Langø, Stubberup, Rødkløveren 27, 5390 Martofte og matr.1bq Langø, Stubberup, Rødkløveren 27a, 5390 Martofte. Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til flytning af skel ved arealoverførslen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03522.

Dispensation til arealoverførsel, Martofte, Kerteminde kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent