Dispensation til afholdelse af Ø lejr på Omø

Publiceret 22-01-2020

Dispensation til afholdelse af Ø lejr på Omø inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 14a Omø by, Omø,
Ørevej 41 Omø 4230 Skælskør, i Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Ø lejr i 2020, 2021 og 2022, som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sgasnummer 19/03344

Dispensation til afholdelse af Ø lejr på Omø.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler