Dispensation til ændret anvendelse af en helårsbolig til institutionsbrug

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændret anvendelse af en helårsbolig til institutionsbrug for Skovgrupper - matr.3a, Vallerød By, Hørsholm, Rungsted Strandvej 275, 2970 Hørsholm, Hørsholm Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den fremtidige anvendelse af beboelsesejendommen til skovgrupper.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01859

Dispensation til ændret anvendelse af en helårsbolig til institutionsbrug.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent