Dispensation fra til terrænændringer for anlæg af terrasse ved beboelse og græslægning af gårdsplads samt ombygning af driftsbygning v. helårshus

Publiceret 27-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til terrænændringer for anlæg af terrasse ved beboelse og græslægning af gårdsplads samt ombygning af driftsbygning v. helårshus - matr.2b Bogø By, Bogø - Stenkildevej 9, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til
- etablering af terrasse på 80 m²,
- terrænændringer omkring terrassen og i forbindelse med nedrivning af del af tilbygning og ændring af gårdsplads til græs,
- ændring af tagkonstruktion på resterende del af tilbygning til skråt tag,
- belægninger med fliser/brosten/skærver i haven og på den nye vendeplads på forsiden mellem lade og hus mod sydøst

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00195. 

Dispensation til terrænændringer m.m.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent