Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af toilet

Publiceret 09-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af toilet med samletank inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.45 og 112 m.fl. Kollund, Bov, Molevej 45 6340 Kruså, i Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af toilet med samletank som ansøgt. Det forudsættes at det andet toilet fjernes og terræn retableres.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03104

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af toilet.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent