Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af planche / skilt til formidling på matr.2 Bognæs Skov, Herslev og opsætning af 1 bord-bænkesæt på matr. 1g, Bognæs Skov, Herslev, Lejre Kommune

Publiceret 23-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til opstilling af planche/ skiltestander samt bordbænkesæt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00335.

Dispensation planche - skilt.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent