Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af affaldsø

Publiceret 09-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af affaldsø ved Hesselbjergvej 65 på matr.61h St. Snøde By, Snøde, beliggende Hesselbjergvej 9, 5953 Tranekjær, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etableringen af affaldsøen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02509

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af affaldsø.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent