Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyt postament (målepunkt) ved Roskilde Fjord Broen

Publiceret 27-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyt postament (målepunkt) ved Roskilde Fjord Broen, ved matr.5a, Oppe Sundby By, Oppe Sundby, 3630 Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af postament som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00365. 

Dispensation til nyt målepunkt ved Roskidle Fjord Broen

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent