Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af stuehus, garage og udhus mv.

Publiceret 27-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af stuehus, garage og udhus mv. på matr.182, Skovbølgård, Felsted, Eskedalvej 9, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15, til opførelse af ny bebyggelse – beboelse, garage, poolhus og udhus samt glasmellembygning mellem garage og beboelse – som ansøgt. Der dispenseres endvidere til solceller på poolhusets sydvendte tagflade samt til jordvarmeanlæg.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00362. 

Dispensation til genopførelse af stuehus m.m.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent