Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til flytning af skel

Publiceret 09-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til flytning af skel mellem matrikel 30b og matr.30h, begge St. Snøde By, Snøde, Snøde - Snøde Udflyttervej 14 og Snøde Strandvej 5, 5953 Tranekær, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af skel ca. 4 m mod nord som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00143

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til flytning af skel.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent