Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen mindre bygningsændringer ved tilbygning og ombygning af beboelsesejendom

Publiceret 27-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen mindre bygningsændringer ved tilbygning og ombygning af beboelsesejendom på matr.7o, Rygårde, Nørager, Strandvænget 5, 8961 Allingåbro, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk.1, jf. § 15, til isætning af sidevindue ved indgangsdør, varmepunpe på nordvæg samt 2 garageporte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00364. 

Dispensation til mindre ændringer og ombygning af beboelsesejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent