Dispensation for 2020 og 2021 til toiletvogn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000e Øsløs By, Aalborgvej 220 7742 Vesløs, i Thisted Kommune

Publiceret 29-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til toiletvognen som ansøgt i perioden 27. april til 15. oktober 2020 og 2021.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00378.

Afgørelse - dispensation til opstilling af toiletvogn - Aalborgvej 220.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler