Afslag til opsætning af affaldsø

Publiceret 16-01-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af affaldsø i sommerhusområde Hoborglund, matr.29ae, Engvej 1A, 5953 Tranekær, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af affaldsøen på den ansøgte lokalitet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02560

Afslag til opsætning af affaldsø.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent