Afslag til genopførsel af sommerhus

Publiceret 17-01-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af sommerhus - Andkær Strand 2, matr.6v, Bovense By, Bovense, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03111

Afslag til genopførsel af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent