Afslag til etablering af privat shelter

Publiceret 16-01-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af privat shelter ved sommerhus på matr.5c Dalby By, Kirke Helsinge, Spættevej 2, 4281 Gørlev. Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af shelter.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01960

Afslag til etablering af privat shelter.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent