Afslag på tilladelse til genopførelse af stuehus samt afslag på genoptagelse af afgørelse om driftsbygning

Publiceret 16-01-2020

Afslag på tilladelse til genopførelse af stuehus samt afslag på genoptagelse af afgørelse om driftsbygning på landbrugsejendommen, matr.11, Ørby, Vonsbæk, Ørbyhage 14, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune.

Stuehus – ansøgning om tilladelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15 a, stk. 1, nr. 6, til udformning af det ansøgte stuehus som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Driftsbygning – anmodning om genoptagelse
Ved Kystdirektoratets afgørelse af 16. november 2018 traf direktoratet afgørelse om, at en yderligere driftsbygning på ejendommen på 395 m² ikke kunne anses for driftsmæssig nødvendig, hvorfor denne ikke var omfatte af bestemmelsen i § 15 a, stk. 1, nr. 6. Direktoratet meddelte endvidere afslag efter § 15, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03563

Afslag på tilladelse til genopførelse af stuehus samt afslag på genoptagelse af afgørelse om driftsbygning.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent