Afslag på dispensation til udvidelse af parkeringsplads

Publiceret 16-01-2020

Afslag på dispensation til udvidelse af parkeringsplads med 500 m² mv. ed Brugsen inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. nr. 3a, Kongsgård Indmark, Helgenæs, Asgilhøjevej 16, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til yderligere udvidelse af parkeringsplads, ud over hvad der blev meddelt dispensation til ved afgørelse af 1. november 2018.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03052

Afslag på dispensation til udvidelse af parkeringsplads.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent