Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus

Publiceret 27-01-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus på matr.42, Den nordøstlige Del, Understed, Hedestien 78, 9900 Frederikshavn, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02675. 

Afslag på genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent