Afslag på dispensation til etablering af anneks

Publiceret 16-01-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af anneks på matr.1ae, Holckenhavn Hgd., Vindinge, Dyrehavevej 95, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et anneks.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02686

Afslag på dispensation til etablering af anneks.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent