Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af en byggegrund inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6i Haderup By, Vindblæst, i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 27-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning af en byggegrund.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02341.

Afslag til udstykning.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler