Afslag på ansøgning om dispensation til carport

Publiceret 20-01-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til carport på 49 kvm inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4e, Kalvehave By,
Kalvehave, Ny Vordingborgvej 40, 4771 Kalvehave, i Vordingborg
kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk., jf. § 15, til en carport på 49 kvm.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01558

Afslag på ansøgning om dispensation til carport.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler