Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen – Jersie Strandpark

Publiceret 20-01-2020

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nre. 24c og 34b Jersie By, Ore – Jersie Strandpark – i Solrød Kommune.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opstilling af fitnessredskaber, skilte og træskulpturer, som ansøgt.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til at opstille fugletårn i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02904

Dispensation og afslag til fugletårn fitnessredskaber mv. i Jersie Strandpark i Solrød Kommune.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent