Afgørelse vedr. ansøgning til udskiftning af et shelter til et større samt et toilet på shelterpladsen

Publiceret 07-01-2020

Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation til udskiftning af et shelter til et større samt et toilet på shelterpladsen, Blåt Støttepunkt KK2
Langø, inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4f,
Langø, Stubberup, 5390 Martofte, i Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af shelteret af typen Skrubben til et shelter af
typen Stenbideren samt til et toilet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03475

Afgørelse vedr. ansøgning til udskiftning af et shelter til et større samt et toilet på shelterpladsen.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler